Sledzenie przebiegu naprawy
naprawa gwarancyjna

Pomoc
Pomoc  
Dane sprzętu
Producent
Produkt monitor
Model
Numer seryjny
Rok produkcji *
Data zakupu
Numer karty gw. /faktury *
Opis usterki
Uwagi *
Dane zamawiającego
Adres /kod,miasto/
... /ulica, nr.domu/
Telefon kontaktowy
E-mail
Osoba kontaktowa
Odbiór przez kuriera (kursuje w godz. 8.00-17.00)
UWAGA! Należy podać przedział czasowy, w którym kurier ma odebrać sprzęt.

Od godz. do godz.
 
Drukuj
Dane personalne