Zolter Serwis Monitorów - nagłówek

Zgłoszenie naprawy


Strona główna
O firmie
Sprzedaż
Sterowniki
KontaktEnglish version


NAPRAWA
Zgłoszenie sprzętu do naprawy
Sledzenie przebiegu naprawy

Sprawdź monitor przed zgłoszeniem do naprawy!


To co wygląda na nieprawidłowe działanie nie zawsze jest rezultatem
uszkodzenia urządzenia. Jeśli pojawił się jakikolwiek problem z monitorem,
spróbuj go zidentyfikować przed kontaktem z lokalnym dealerem lub serwisem naprawczym. W tym celu pomocny może okazać się poniższy wykaz typowych usterek.


Monitor CRT:

SymptomMożliwa przyczynaWskazówka
Brak działania, dioda LED nie świeci.Brak zasilania. Monitor jest wyłączony. Podłącz właściwie kabel zasilający. Załącz wyłącznik główny w pozycję "ON".
Brak działania, dioda LED jest zielona.Brak sygnału. Podłącz kabel sygnałowy VGA właściwie. Sprawdź czy karta graficzna jest OK.
Brak jednego lub kilku kolorów.Brak sygnału koloru. Sprawdź kabel sygnałowy VGA. Sprawdź czy karta graficzna jest OK.
Obraz jest zniekształcony lub skacze.Brak sygnału synchronizacji. Podłącz kabel sygnałowy VGA właściwie.Sprawdź czy karta graficzna jest OK.
Obraz zanika czasami.Brak sygnału wejściowego Brak zasilania. Podłącz kabel sygnałowy VGA właściwie.Sprawdź czy karta graficzna jest OK.
Na obrazie pojawiły się kolorowe plamy.Monitor był obracany lub przesuwany w trakcie pracy. Uruchom opcję w menu "Demagnetize". Wyłącz monitor i włącz ponownie po kilku minutach.
Na obrazie pojawiają się ciągle kolorowe plamy.Wpływ zewnętrznego pola magnetycznego. Ustaw monitor właściwie. Sprawdź, czy w pobliżu monitora nie ma głośników, transformatorów i inych urządzeń wytwarzających pole magnetyczne.
Geometria ekranu/obrazu jest niewłaściwa.Niewłaściwe ustawienie monitora. Wpływ pola magnetycznego. Ustaw właściwą geometrię obrazu. Sprawdż otoczenie na obecność pól magnetycznych.
Migotanie obrazu.Ustawienia karty graficznej. Zwiększ częstotliwość odświeżania w ustawieniach karty graficznej.
Obraz migocze w narożnikach.Oddziaływanie pola magnetycznego. Zmień wpływ pola magnetycznego. Przestaw monitor w inne miejsce.
Obraz jest zniekształcony.Ustawienie kontrastu jest zbyt wysokie. Wyreguluj ustawienie kontrastu.
Brak obrazu w WINDOWS, w trybie DOS obraz jest ok.Ustawiona jest za wysoka rozdzielczość lub częstotliwość odświeżania obrazu. Ustaw odpowiednie parametry karty graficznej.
Monitor jest w "factory-preset mode".Został podłączony zły kabel VGA lub kabel przedłużający. Zmień kabel sygnałowy. Przeprowadź test bez kabla przedłużającego.


Monitor LCD:


SymptomMożliwa przyczynaWskazówka
Obraz drży, występują zakłócenia w postaci prążków.Monitor nie został skalibrowany. Ponownie wyreguluj monitor poprzez OSD (zgodnie z instrukcją obsługi: Auto Adjustment lub ręcznie).
Litery są rozmazane i mają zmienną szerokość.Wybrana została zła rozdzielczość. Ustaw właściwą rozdzielczość obrazu, typowa: dla 15": 1024x768; dla 17/18": 1280x1024
Obraz jest zniekształconyWybrana została zła rozdzielczość. Ustaw właściwą rozdzielczość obrazu, typowa: dla 15": 1024x768; dla 17/18": 1280x1024
Obraz zanika po starcie Windows.Rozdzielczość lub częstotliwość odświeżania pionowego została źle ustawiona. Sprawdź ustawienia twojej karty graficznej: ustaw częstotliwość odświeżania na 60 Hz, która jest typową dla monitorów LCD.
Brak obrazu, dioda LED świeci na zielono; wyświetlany jest komunikat: "Signal out of range" Rozdzielczość lub częstotliwość odświeżania pionowego została niewłaściwie ustawiona. Sprawdź ustawienia twojej karty graficznej: ustaw rozdzielczość obrazu, typowa: dla 15": 1024x768; dla 17/18": 1280x1024 i częstotliwość odświeżania na 60 Hz.
Nie działa, dioda LED nie świeci.Brak zasilania, monitor jest wyłączony. Podłącz właściwie kabel zasilający. Załącz wyłącznik główny w pozycję "ON".
Brak obrazu, dioda LED świeci na zielono; wyświetlany jest komunikat: "No Input Signal". Brak sygnału z karty graficznej. Podłącz inny kabel VGA, sprawdź przy pomocy innego monitora czy twoja karta pracuje prawidłowo.
Brak jednego lub kilku kolorów.Brak sygnału RGB z karty graficznej. Podłącz inny kabel VGA, sprawdź przy pomocy innego monitora czy twoja karta pracuje prawidłowo.
Obraz jest skośny, lub skacze, brak synchronizacji pionowej lub poziomej. Brak sygnału synchronizacji. Podłącz inny kabel VGA, sprawdź przy pomocy innego monitora czy twoja karta pracuje prawidłowo.
Obraz zanika okresowo.Brak sygnału wejściowego, zasilania. Aktywna jest funkcja oszczędzania energii lub wygaszacz ekranu. Podłącz inny kabel VGA, sprawdź przy pomocy innego monitora czy twoja karta pracuje prawidłowo. Sprawdź w ustawieniach systemowych ustawienia funkcji oszczędzania energii.
Wady pixeli (świecące lub czarne punkty na ekranie).Każdy producent dopuszcza pewną ilość wad pixeli. Sprawdź w instrukcji obsługi dopuszczalny poziom wad pixeli dla twojego sprzętu.powrót